DELA

Skyddsarbete är ett ingrepp i strejkrätten

När jag läser minister Carina Aaltonens svar (12.3) på min insändare om skyddsarbete kommer jag att tänka på talesättet ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Men om ministern trots allt har en helt klar tanke om vilka möjligheter den tilltänkta lagstiftningen ska öppna för arbetsgivarparten i en kommande konflikt, så avslöjar hon i alla fall ingenting om detta.

Man kan, menar jag, inte uppfatta saken på annat sätt än att det handlar om ett ingrepp i strejkrätten. Som är skyddad av inte bara grundlagen utan även av internationella fördrag (EU, ILO). Vem tror att en sådan lag går igenom?

Och hur menar man att man ska få lagen klar i den snabba ordning som en strejksituation kräver? Det torde handla om någon eller ett fåtal dagar snarare än veckor. Enligt landshövdingens bedömning (Nyan 19.12.2014) skulle man knappast klara det under en månad även om allt skulle fungera optimalt. Att ha ett färdigt förslag i skrivbordslådan är knappast heller ett alternativ och förkortar inte lagstiftningsproceduren.

Jag ser två alternativ för landskapsregeringen att gå vidare på: 1) släpp tanken på en speciallag! Eller 2) hör åtminstone med experter på området innan ni går vidare. Om inte Ålandsdelegationens utlåtande i frågan redan har övertygat er. Jag kan vid behov på rak arm tipsa om tre auktoriteter på området.

Det är i alla fall bra att frågan i ett första steg nu ska tas upp vid huvudavtalsförhandlingar mellan avtalsparterna.

Jörgen Erlund