DELA

Skydd även för invalider

Landskapsregeringen har nu antagit ÅHS´ avgiftsstadga för år 2007. Inkomsterna från avgifterna har sänkts med cirka 1,2 miljoner €.
Högkostnadsskyddet är nu 300 € för alla i åldern 18-65 år. Ett lägre högkostnadsskydd om 125 € gäller för barn under 18 år och för alla pensionärer över 65 år.
Vi anser utifrån våra professioner som socialarbetare att alla personer med invaliditetspension borde omfattas av det lägre högkostnadsskyddet om 125 €, eftersom dessa personer ofta har de högsta sjukvårdkostnaderna.
Kerstin Sand
Verksamhetsledare
Ålands handikappförbund
Sirpa Eriksson
Socialkurator
ÅHS