DELA

Skunk en hållbar företeelse.

Ålands landskapsregering har ordnat ungdomspolitiskt seminarium i Mariehamn: Vad är ungdomspolitik? Fick frågan ett svar?
Ungdomsstyrelsen i Sverige, Undervisningsministeriet i Finland och Åbo Akademi kunde de ge ett svar? Och varför var inte Ålands egen och enda fungerande organisation för skärgårdsungdomar med i panelen?. Ett praktexempel för både Finland och Sverige som hade gett värdefull kunskap till seminariet. Jag tänker på Skunk och Bus. Skunk är den enda och bästa organisation som skapats i vår skärgård på de senaste 20-åren.

Skunk samlar skärgårdsöarnas ungdomar till värdefulla aktiviteter, ger identitet och gemenskap. Skunk och Bus för ut våra ungdomar till andra regioner från den egna lilla ön. Ett nätverk ovärderligt och unikt för skärgårdsungdomar uppstår. Ungdomar från skärgården reser ofta iväg från hemön ensamma till skolor och arbete på annan ort. Men genom Skunks verksamhet finns ofta en kontakt, en vän från tidigare läger eller resor. Flytten från hemön blir lättare. Alla resurser och ansträngningar för skärgårdskultur och skärgårdsungdom borde ges till denna enda organisation istället för att splittras upp på olika tvivelaktiga tillfälliga projekt.

Jag som sett Skunks början och följt utvecklingen med stort intresse blev upprörd över Kulturdelegationens beslut att inte bevilja de PAF-medel Skunks styrelse begärt. 9.000 euro är mycket pengar för en liten organisation men lite sett från landskapets skattekista. Förklara för oss i skärgården varför de begärda pengar inte ges till ungdomarna.
Jag vill här uttrycka min beundran och ge rosor till Skunks påhittiga skapare: Ola Nykvist. Det har gått några år men Olas idé är hållbar. Landskapsregering! Ge Skunk möjlighet att fortsätta med ingdomsarbete och att kunna höja nivån ännu mera. Ekonomin måste vara trygg för Skunk likaväl som i idrottsrörelsen,musikverksamheten och allt annat arbete med ungdomar.
Sylvia Sundström,
Kökar