DELA

Skrota kortruttsplanen

Regeringens lagtingsgrupper (MSÅ+S + Lib ) har genom sin majoritet i lagtinget röstat igenom omställningsbudgeten. En budget som skär i dom mjuka värdena men som satsar på dom skarpa. Sjukvården får två miljoner mindre, vilket betyder en försämrad sjukvård. Kommunerna får fyra miljoner mindre som naturligtvis medför stora påfrestningar på äldreomsorgen, skolorna och barndagvården och som också betyder skattehöjningar. De sociala stöden till de mest utsatta får 700 000 euro mindre.

Däremot så skall man satsa på en ny vägstation vid Möckelö samt att man går vidare med 50 miljoners projektet vad gäller kortrutt, det så kallade östra och västra Föglö. Ett projekt som aldrig betalar sig tillbaka och som medför stor ohållbara och negativa miljökonsekvenser. För en tid sedan uttalade dessutom infrastrukturministern att nyanskaffningar vad gäller eldriven tonnage planeras.

Nu frågar sig många ” vet regeringen vilka konsekvenser besluten medför”. Mitt svar är att naturligvis vet dom det. Regeringen vet att besluten medför sämre sjukvård, mindre bemanning på äldreboendena, färre lärare och assistenter i skolorna, mindre stöd för de mest utsatta och högre kommunalskatter. Regeringen vet också att besluten betyder att vägunderhållet inte skall privatiseras utan man istället satsar på en ny samhällsfinansierad vägstation på Möckelö.

Regeringen vet också att besluten betyder att banklån om 50 miljoner måste upptas när kortruttsprojektet förverkligas. Naturligtvis måste vi spara för att få budgeten i balans men jag förespråkar en annan mjukare prioritering.

Besparing inom sjukvården om 1 miljon i stället för 2 miljoner (0,5 miljon i högre avgifter och 0,5 miljon i minskade utgifter ) På detta sätt kan sjukvårdens kvalitet säkras. Kommunerna tilldelas 2 miljoner mindre, istället för 4 miljoner mindre, vilket kan finansieras genom det överskott som många kommuner har idag samt en skattehöjning om ca 0,25 % i genomsnitt. På det sättet kan äldreomsorgen, skolorna och barndagvården ha samma standard som nu.

Stöden till de mest utsatta får endast minskas med några hundra tusen om ens något alls. Bygg ingen ny vägstation, vilket medför en besparing om 1–2 miljoner. Skrota kortruttsplanerna vilket betyder ingen upplåning för landskapet om 50 miljoner. Privatisera vägunderhållet vilket medför en besparing om minst 500 000 euro per år.

Höj avgifterna, i skärgårdstrafiken, minst lika som avgiftshöjningen i sjukvården vilket betyder cirka 500 000 euro i ökad inkomst.

Uppehåll i skärgårdstrafiken, januari till mars vad gäller trafiken till Osnäs och Galtby vilket betyder cirka två miljoner i minskade driftsutgifter årligen.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot