DELA

Skrota broplanerna för västra Föglö

Till vår stora förvåning framhärdar regeringen Sjögren (lib) med planerna på att bygga en bro på över 500 meter på västra Föglö, i syfte att förkorta ett färjpass med tio minuter. Detta feltänk måste stoppas och finansieringsfullmakten på 40 miljoner euro måste återkallas. Att konstruera Ålands största bro mellan Degerby och norra Gripö är inte lösningen på skärgårdens trafikutmaningar; snarare tvärtom. De omfattande ingreppen i natur och miljö är inte försvarbara.

Centern jobbar för hela Åland och söker långsiktiga lösningar och finansiellt kloka satsningar. Broplanerna uppfyller ingetdera. Kostnadsberäkningarna är synnerligen oklara och morgondagens tekniska lösningar gör sannolikt projektet obehövligt på förhand.

HARRY JANSSON
JÖRGEN PETTERSSON
RUNAR KARLSSON
CENTERNS LAGTINGSGRUPP