DELA

Skräpa inte ned

Måndagen 13 november vid 17.30 tiden så stannade jag och tog bort t stora vita hinkar från 90-vägen, strax efter infarten till Lemböte sopstation om man kommer från Mariehamn.

Troligen så har någon från Lumparhållet tappat hinkarna, på väg till sopstationen.

Om man är så pass obegåvad så man inte klarar att transportera ett par hinkar utan att orsaka fara för andra, så kanske man ska stanna hemma.

Skärpning.

MA