DELA

Skrämseltaktik i staden

Varför försöker stadens politiker skrämma innevånarna och medarbetare.
Hur kommer det sig att vi dagligen får höra att stadens och Finlands ekonomi är så dålig, att Grekland kommer att dra med oss alla i fallet.
I veckan kunde vi läsa i Hufvudstadsbladet(Hbl) att politikers tal om den stora krisen faktiskt försämrar medborgarnas hälsa. De blir oroligare än de annars skulle vara. Allt på grund av stora ord med liten faktiskt tyngd bakom sig.

Finland har idag den starkaste tillväxten i Europa enligt siffror i Hbl, stadens finanser klarar sig bra. Vi skulle klara oss bättre om staden gått in för den blygsamma skattehöjningen som vi socialdemokrater föreslog, men vi kommer inte att falla ihop.
Jag tror inte att det är så dåligt som man försöker få det att verka. Om man även tar i beaktande att landskapets finanser är goda, landskapet har inga skulder alls, att Finland har alltid visat sig stryktåligt när det kommer till ekonomiska ”kriser” så är det inte så farligt som ”alla” säger.
Denna kris är övergående, det är de alltid.

Den stora skillnaden på förr och nu är ju att man nu målar fan på väggen och med det som ledning drar in service för stadens medborgare. Samtidigt som vi alla vill att barnfamiljer skall välja Mariehamn gör vi det otryggare för dem att sätta sina barn i våra dagis, är det bara jag som ser det idiotiska i detta. Vi socialdemokrater vill att vår barnomsorg skall vara ett rättesnöre för de andra kommunerna att ta efter och försöka komma ifatt, som den var för några år sedan, som vi blivit vana med att ha den.
Att sedan få veta att stadsdirektören nyligen sagt åt barnomsorgspersonalen att den får förbereda sig på 1970-talets nivå på service. Det låter ju makabert. Och att han vill införa privatbolagens rapporteringskedja inom det offentliga så att det inte längre skall bli möjligt att påtala brister i omsorgen på annat sätt än genom att rapportera uppåt inom hierarkin. Brister som kommer till stadsfullmäktiges kännedom enbart om direktören vill det kan man tolka det som.

Detta är inte förenligt med det system som funnits i stadens inrättningar och inget jag vill att skall bli allmänt gällande. Tyvärr är det lite symptomatiskt och oroande för stadens välbefinnande att man försöker skapa en företagskultur som är främmande för något som skall vara så öppet som möjligt. Stadens invånare förtjänar full transparens, det är ju ändå för dem vi arbetar.
Igge Holmberg (S)