DELA

Skrämmande, Anders Wiklöf!

Nej, Anders Wiklöf. Det är högst olämpligt att det demilitariserade Åland blandar sig i krigshärdar i världen och allra minst i den i Afghanistan, där nu flera europeiska länder meddelat att de drar tillbaka sina trupper efter 10 års engagemang.
Det måste finnas ”renare” affärer för Wiklöf Holding.
Birgitta Johansson