DELA

Skräddarsydda lösningar för svenskautbildning i skärgården

I vår kommun jobbar vi aktivt med integration, vi har ett projekt som försöker ta vara på både inflyttade och tidigare boendes intressen, kunskaper och erfarenheter. Kommunen, privatpersoner, föreningar och företag försöker på olika sätt stödja inflyttade. Vi har ett bra samarbete med Medis. Men den resurs som SFI (svenska för inflyttade) borde vara lyser med sin frånvaro, då landskapsregeringen bestämt att de inflyttade som har rätt till SFI endast får 5 timmar per person.

Det gör i Kumlinges fall två dagar utbildning i veckan. Alla förstår att det är alldeles för lite, speciellt för den som inte sen tidigare studerat. Här har vi folk som så snabbt som det är möjligt vill lära sig svenska så att de kan jobba och vara en aktiv del i samhället, men som inte får relevant möjlighet att lära sig svenska som är en förutsättning.

Vi har också en hel del inflyttade som har jobb och som skulle ha rätt till annan svenskundervisning för att höja sin kompetens, men som inte efterfrågar undervisning då de inte finns ett lokalt möjligt erbjudande.

Jag är övertygad om att man om man tänker utanför dagens system och istället bygger skräddarsydda lösningar i samarbete; AMS, kommunen, den lokala skolan och Medis, så skulle vi i skärgården kunna få till ett riktigt bra och effektivt system.

Jag vill därför uppmana regeringen (som sitter på regler och pengar) att ta initiativ till nätverksmöten i alla skärgårdskommuner och genom dessa skräddarsydd svenskaundervisning med målet att snabbt integrera inflyttade med utgångspunkt från de lokala behoven.

Låt Åland bli bäst på att ta vara på alla som vill bo här.

MIA HANSTRÖM

KUMLINGE