DELA

Skolväg i norra Hammarland åter rak

Skoldirektör, skolföreståndare, skolnämnd utökad med sakkunnig, skolskjutsgrupp, konsult (som inte bekantade sig med de praktiska förhållandena) och arbetsgrupp för alternativa linjeupplägg – alla arbetade de med skolskjutsarna i Hammarland för det nyss avslutade skolåret. Resultatet blev tusentals extra åkkilometer och med all sannolikhet inte den utlovade ekonomiska besparingen ”i storleksordningen halv lärartjänst”. (Och givetvis merkostnader för arbete, arvoden o.s.v.)

Linjeupplägget var uselt och vi tänkte att det bästa för barnen, och troligen också kommunens ekonomi och vår miljö är att bussen åker raka vägen till skolan. Längs 15 km långa, raka Skarpnåtövägen bor nämligen elever som tillsammans fyller samma buss. Det påtalade vi omgående och upprepande i skrivelser och insändare.

Till vår stora glädje kan vi konstatera att engagemanget inte var förgäves: den för nästa skolår fastslagna morgonrutten är identisk med vårt kaffebordsförslag! Varför göra svår politik när det kunde vara lätt? Vår uppfattning är att den åländska avundsjukan kom i (skol)vägen – på barnens och miljöns bekostnad, igen.

Ann-Charlotte Funck
Jan Holmes, Strömma