DELA

Hur skolorna kan förhindra mobbning

När jag fyllde tio år flyttade jag med min familj till Iran och där fick jag börja i persisk grundskola.

Efter tre år bestämde vi oss för att återvända till Sverige.

När vi åter var i Sverige fick jag för första gången uppleva mobbning i skolan. Jag fick känna på hur det är att bli mobbad och jag fick också se andra elever bli mobbade under flera år. Även i gymnasiet såg jag denna nedtryckning av folk, som jag aldrig upplevt under mina tre skolår i Iran.

Jag ställde mig frågan om varför jag aldrig varken såg, eller upplevde mobbning i Iran? Under mina tre år hade jag gått i tre olika skolor, och ungdomarna där behandlade varandra fint.

Skolsystemet i Iran skiljer sig mycket åt från det nordiska skolsystemet. I Iran fick några duktiga elever, som lärarna hade bra kontakt med, hjälpa till med övervakningen på rasterna. Det påminner lite om en fotbollsdomares roll kan man säga. Hjälpredorna kallades för ”mobsters”.

Mobsters är elever med en namnskylt på tröjan, med namn och titel. Dessa har alltid en penna och ett anteckningsblock i fickan. De får röra sig fritt på alla skolans områden. De har befogenhet att säga till andra elever, skicka dem direkt till rektorn eller att rapportera dem till rektorn. Därefter tar rektorn i sin tur ett ordentligt snack med den eleven.

När det finns många ögon som hjälper till att hitta mobbare eller elever som missköter sig så vågar inte eleverna hitta på en massa dumheter. Det behöver självklart inte bara vara mobbning. Mobsters går efter skolans regler och ser till att ingen bryter mot dem.

En annan grej som skiljer sig åt länderna emellan är att i persiska skolor hade eleverna skoluniformer. Detta var för att elever från familjer med sämre ekonomi inte skulle bli mobbade för att ha ”sämre” klädstil.

När jag återvände till skolan i Sverige hade jag nästan hunnit bli tonåring och blev tyvärr på ett tråkigt sätt medveten om min klädstil. Jag blev mobbad för min klädstil och för att jag inte alls var modemedveten.

Jag anser att skoluniformer är bra för elever. Visst är det en kontinental tanke, men det kunde vara en idé att fundera över.

Lyckas man att ta bort mobbningen från skolorna så vet jag att eleverna trivs bättre, lär sig mer och får mycket högre betyg.

Det är väl hela poängen med att gå i en skola, eller hur?

Arash Ghasemi (S)