DELA

Skolorna mår bra

Christian Beijar hävdar i en insändare att skolpolitiken tagit skada av Frisinnad samverkans ställningstaganden i skolnämnd och fullmäktige. Jag kan konstatera att för fyra år sedan var flere tjänster besatta av obehöriga lärare i Övernäs skola och det fanns även tjänstlediga lärare på grund av av den tunga arbetsinsatsen åldersintegrerad undervisning krävde speciellt i årskurserna 4-6.
Idag är alla tjänster besatta med behöriga lärare vilket måste ses som en stor framgång med tanke på våra barns skolgång. Eleverna önskar flere kamrater av samma kön och ålder i klassen vilket var huvudargumentet att även slopa åldersintegrerat i 1-3an samt att systemet är på väg att försvinna överlag .

Beträffande indelning av staden i skoldistrikt kommer frågan att noga utredas. Tyvärr ser prognosen för elevantal i Mariehamns grundskola inte hoppfull ut för de närmaste 10 åren varför det verkar oförsvarligt att i dagens läge ta beslut om tre högstadier.
I denna fråga behöver även integreringen av Lemland och Jomalas elever beaktas.
Birgitta Hermans (fs)
Skolnämndens ordf