DELA

Skolmögel stort problem

Finlands Föräldraförbund överväger strejk i skolor som har husmögel i sina skolbyggnader.
Man hävdar att kommuner och staten hemlighållit eller underskattat problemet.
Möglet har också fått lärare att byta skolarbetsplats och att se sig om efter en hälsosammare arbetsmiljö. Eftersom jag studerat husmögelproblemet under tjugo års tid så håller jag helt med föräldrarnas och lärarnas åsikter.

På Åland har ingenting gjorts utom att försöka reparera mögelangripna byggnader. Kostnaderna för detta har skattebetalarna fått stå för, dom som åsamkat skadorna har sluppit undan hittills.
Enligt min åsikt är det inte mögelsaneringar i efterhand som är lösningen, man måste börja med nybyggandet.
Varken byggbranschen eller myndigheterna har gjort någonting vilket lett till den katastrof vi nu har framför oss. Jag skrev min första artikel om husmögel i dagstidningarna år 1997 så man kan inte skylla på att man inte visste.
Man tycks inte förstå problemets vidd, man strävar efter energibesparing genom att isolera byggnaderna mera, vilket accentuerar problemet ännu mer.

Jag måste tyvärr konstatera att det verkar som om ingen av de involverade i byggandet vågar ta tag i problemet. Har vi bara ynkryggar i byggandet?
Bruno Fransholm