DELA

Skolcoacher på hela Åland

Det är glädjande att få stöd av Ålands framtid i frågan om behovet av skolcoacher i våra grundskolor. Mariehamns stad har redan tagit steget och anställt två skolcoacher. I Sverige finns det fina utbildningsmöjligheter och jag vet att flera av våra unga studenter är intresserade av att komma hem och jobba inom detta område.

Arbetsbeskrivning och verksamhetsmål för dessa stödpersoner finns redan framtagna och Mariehamn samarbetar gärna kring detta med övriga kommuner. Grundskolan är en kommunal behörighet, inte en regeringsfråga, alltså ska det politiska arbetet och det ekonomiska ansvaret vara på kommunal nivå.

SARA KEMETTER (S)