DELA

Skolan stor producent av samhällsservice

Det viktigaste för Socialdemokraterna är att alla individer kan erhålla den service de enligt lagarna har rätt till och att denna service är så likvärdig som möjligt. Skolan är en av de största producenterna av samhällsservice.
Därför bör man redan nu tillsätta en arbetsgrupp för grundskolan med uppdrag att ta fram riktlinjer för bland annat läroplansarbete, bedömningskriterier, timfördelning, timresurs, specialundervisning, stödundervisning, skolpsykologer, kuratorer m.m. för att säkra en likvärdig skola för alla på Åland. Det är barnen som är vår framtid.

År 1866 infördes folkskoleförodningen i Finland. Alla barn fick därmed möjlighet att gå i skola. Några år senare, 1870, byggdes den första folkskolan på Åland. 1920 fastslogs lagen om läroplikt. Det var en stor samhällsreform där alla, rika som fattiga, gavs lika möjlighet till ut bildning och därmed en bättre framtid. Det är kommunerna som ansvarar för grundskoleundervisningen och skolan är en stor kostnad i kommunernas budget. Alla kommuner har inte lika bra ekonomi, och då är skolan i fara.
Den fria bildningen är också av stor betydelse. Alla måste ges möjlighet att fortbilda sig och bilda sig för att kunna möte arbetslivets och framtidens föränderliga krav. Arbetsgruppen kunde ta fram modeller för att utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningarna samt analysera behovet av utbildningar så att alla, var an än bor på Åland, har möjlighet att delta. Detta arbete går hand i hand med ett modernt e-samhälle.
Sara Kemetter, lagtingsledamot
Barbro Sundback, lagtingsledamot
Christian Beijar, lagtingsledamot
Göte Winé, lagtingsledamot
Igge Holmberg, lagtingsledamot
Karl-Johan Fogelström, lagtingsledamot
Anders Hallbäck, lagtingsgruppens sekreterare