DELA

Skolan ska vara en trygg miljö

Tack Sonja Winé för din insändare. Du lyfter upp en mycket viktig fråga. Alla barn har rätt till utbildning och inget barn ska fara illa i skolan. Den här regeringen står för att utbildningen ska vara jämlik och att alla har rätt till lärande på egen nivå.

För att skolan ska lyckas med sin uppgift finns det en läroplan med riktlinjer som gäller alla åländska grundskolor. Skolorna ska arbeta för att alla elever ska få tillräckligt bra stöd tillsammans med eleven och föräldern. Det behövs individuella lösningar vilket även blir mer tydligt i den nya grundskolelagen.

Barn och ungdomar med diagnoser och osynliga funktionshinder behöver ofta specialpedagogik vilket är en av anledningarna till att flera av våra skolor har börjat att inrätta studio. Du har här helt rätt att det handlar inte om specialundervisning utan om anpassad pedagogik.

Om resursskola är den mest lämpliga att inrätta eller om det handlar om behovet av specialpedagoger är för tidigt att säga. Men vi är helt överens om att barn med osynliga funktionshinder ibland tyvärr far illa vilket är oacceptabelt och det behövs mera kunskap kring hur vi bemöter dessa barn. I utveckling och hållbarhetsagendan är mål 1 välmående människor vars inneboende resurser växer och att barn ska växa upp i trygga miljöer.

Skolan ska vara en trygg miljö.

ANNIKA HAMBRUDD

UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER