DELA

Skolan måste få kosta!

Kommunstyrelsen i Finström vill av besparingsskäl lägga ner Pålsböle skola.
Steg för steg drar man in resurserna och en underbemannad lärarkår får kämpa hårt för att göra ett bra jobb. Skolan får uppenbarligen inte kosta.
Att kommunen genom att lägga ner skolan väljer att spara in på barnens trygghet och välfärd är anmärkningsvärt i sig. Frågan är vad man i förlängningen vinner på att sakta strypa de blodkärl som håller landsbygden levande.
Blir Finström på detta sätt en mer attraktiv kommun för unga familjer att bosätta sig i? Knappast. Det är sin sak att centralisera den kommunala administrationen, men låt de små skolorna finnas kvar och ge dem resurser att utvecklas.
Skolan måste få kosta!
Isabella och Dan Sarling