DELA

Skolan, en trygg plats?

Fin insändare av Sonja Winé. Jag blir dock upprörd när jag läser att människor på sociala medier menar att den aktuella rättegången där en lärare åtalas för att ha misshandlat en elev är ”pallrigt och lite ska man tåla”.

Men i vilken ålder slutar misshandel vara paller? Är det okej att kränka och misshandla barn, men ej vuxna? Jag trodde att tiden var förbi där man säger ”lite får du väl tåla”.Nej, man skall inte behöva utsättas för kränkningar och misshandel i skolan. I skolan ska man få kunskap, bli stärkt och väl rustad för vuxenlivet. Det förekommer, att vuxna i skolans värld använder sig av både språkbruk och andra metoder där ungdomarnas bästa omöjligt kan vara i fokus, som att ge vissa elever öknamn eller att förlöjliga elever säger att dom inte förstår.

Det är också så att föräldrar och ungdomar är oroliga för att anmäla eller på annat sätt påtala missförhållanden i skolan av rädsla för att barnen ska drabbas av repressalier. Det är inte lätt att gå tillbaka till skolan efter en anmälan. Att det aktuella fallet nu gick till domstol är tack vare den utsatta elevens mod.

En skolinspektion, som Winé föreslår, är ett bra steg på vägen. Men det behövs krafttag för att trygga elevernas rätt att gå i skolan utan att bli förminskade, nedtrampade och i värsta fall misshandlade av de som ska vara vuxna förebilder.

”OROLIG FÖRÄLDER”