DELA

Skolan behöver små klasser!

Fick förmånen att av Ålands Lärarförening RF bli inbjuden till att skugga en lärare under en dag och antog inbjudan med det samma. Inte i min vildaste fantasi kunde jag drömma om att skola och dess pedagogik skulle ha utvecklats som den gjort sedan jag själv gick på mellanstadiet.

Till min stora glädje kunde jag konstatera att skolan jag besökte hade klasser på cirka 15 barn. Lugnet och ordningen i klassen samt under skollunchen var lika så den imponerande trots att barnen hade möjlighet att röra sig i och strax utanför klassrummet under lektionen då lektionen i detta fall svenska delades in i 15 minuters tystläsning för att sedan övergå i skrivövning. Detta måste vara helt idealiskt för barn med till exempel koncentrationssvårigheter.

Så efter denna dag lovade jag mig själv att jag kommer motsätta mig varendaste tillstymmelse till angrepp att försöka skapa större klasser. Vi ska vara stolta över den åländska lärarkåren och övrig skolpersonal för ni är ! Helt otroliga, nä ni är bäst!

Martin Nilsson (S)