DELA

Skolan behöver föräldrarnas insats

Inför skolstarten är det bra att som förälder stanna upp och fråga sig vad som kan göras för att alla barn och ungdomar ska trivas och må bra i skolan. Att ställa upp som klassförälder är ett konkret sätt att tillsammans med läraren jobba för att skapa en god klassanda i klassen. Aktiviteter där barn, föräldrar och lärare lär känna varandra bidrar till en gemenskap som i sin tur gynnar såväl trivseln som inlärningen.

Hem och Skola satsar i höst på en klassföräldrakampanj som riktar sig till skolorna. Förbundet vill lyfta fram den viktiga insats föräldrarna kan göra i klasserna. Då föräldrar tillsammans med klassens lärare aktivt jobbar för att alla ska trivas och må bra är det mindre sannolikt att någon av eleverna far illa, dessutom är det roligt att göra saker tillsammans, säger verksamhetsledare Micaela Romantschuk.

För att klassföräldraverksamheten ska fungera som det är tänkt är det viktigt att skolans rektor och lärare signalerar att klassföräldrar är viktiga och behövs för att bidra till ett gott socialt klimat i skolan. Det finns ett värde i att klassens föräldrar och elever umgås också under mindre formella omständigheter.

I de lägre klasserna handlar det i första hand om att skapa trygga strukturer och nätverk för barnen. I de högre klasserna är det om möjligt ännu viktigare för föräldrar att känna varandra och varandras barn då det sker en hel del förändringar i barnets liv.

Förbundet Hem och Skola har skapat ett nytt material för klassföräldrar som skickas ut till skolorna och som finns att skriva ut på vår webbplats: www.hemochskola.fi/material. Det finns också en videofilm om klassföräldraskap som är tänkt att visas ute i skolorna under höstterminens första föräldramöte.

Förbundet Hem och Skola hoppas att denna klassföräldrakampanj ska få både föräldrar och lärare att se klassföräldraverksamheten som ett meningsfullt och attraktivt uppdrag som bidrar till välmående i skolan.

Maarit Westerén

Förbundet Hem och Skola