DELA

Skjut inte sparv med kanoner

Kommentar till Margareta Gustavssons insändare beträffande ”ny” borreliaart.

Margareta Gustavsson drar åter i fält, nu emot en ”ny” sjukdomsalstrare, Borrelia miyamotoi. Den är inte någon hemlighetsfull sjukdomsalstrare. Den kliniska bilden är kännspak och behandlingen är enkel.

Vi har redan publicerat data om denna borreliaart i fästingar från Åland och har påvisat specifikt DNA hos ett fåtal procent av insamlade fästingar. För 1½ år sedan beskrev undertecknad dessa fynd även vid ett föredrag i Helsingfors. Vi har även pågående undersökning av antikroppar mot denna borreliaart hos fästingstuckna personer på Åland och vet att förekomsten av antikroppar är mycket låg. Någon produktion av nya antikroppar efter fästingstick har vi ännu inte påträffat.

För att förekomma ytterligare alarmerande insändare meddelas här återigen att såväl Anaplasma phagocytophilu, Ehrlichia helvetica och Candidatus neorehrlichia micurensis också påträffas i åländska fästingar men inte tillsvidare har förorsakat något sjukdomsfall.

Åsikten om rådjursslakt har vi läst i otaliga insändare av samma skribent. Entydig tolkning av existrande studier finns inte. Det finns inga skäl till att skjuta sparv med kanoner!

Dag Nyman

Peter Wahlberg