DELA

Skjut inte över problemetpå oss som nyttjar färjan

Den 14 februari 2017 blev kommunledningen i Vårdö för första gången varse att landskapsregeringen (LR) ämnade införa turlista på Töftöfärjan. Motiveringen från landskapsregeringens sida var att det skulle minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen. Vårdös kommunledning påpekade från dag ett att införandet av turlista tveklöst skulle öka bränsleförbrukningen. Härom dagen fick vi facit och det visade sig att Vårdös kommunledning hade rätt. Jämför man året 2016 med 2018 (senaste året utan turlista, med första hela året med turlista) så har bränsleförbrukningen ökat med 13 356 liter, motsvarande en ökning om hiskeliga cirka 9 procent!

Enligt Ålands kommunallag 1 kapitel 3 § 2 mom. framgår: ”Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen”. Nu har infrastrukturavdelningen inom landskapsregeringen problem, ett problem som de själva skapat. Kommunledningen i Vårdö utgår från att avdelningen nu tar sitt ansvar och löser detta problem utan att glesa ut antalet turer i turlistan. Problemet ska ej skjutas över på oss som nyttjar Töftöfärjan utan ska hanteras där det skapades.

MIKAEL LINDHOLM,
ORDFÖRANDE KOMMUNSTYRELSEN
FANNY SJÖGREN,
VICE ORDFÖRANDE KOMMUNSTYRELSEN
ANDERS ENGLUND,
ORDFÖRANDE KOMMUNFULLMÄKTIGE
SUSANNE NORDBERG,
VICE ORDFÖRANDE KOMMUNFULLMÄKTIGE
ANDREAS JOHANSSON,
KOMMUNDIREKTÖR