DELA

Skjut inte krögarna i sank

Under det senaste året har det gjorts betydande privata satsningar för att Åland skall höja sin nöjesprofil och kunna konkurrera med andra turistorter såsom exempelvis Visby. För tillfället har Åland ett otroligt brett nöjesutbud med stor potential att locka gäster utifrån. Att samtidigt läsa att hälso- och socialminister Katrin Sjögren anser att restaurangernas stängningstider skall justeras är som att skjuta turism Åland och krögarna i sank.

Vad skulle det då innebära för oss krögare med en tidigarelagd stängning? Att vi skulle kunna locka gäster utifrån är bara att glömma och turisternas antal skulle således ytterligare minska. För att vi skall kunna konkurrera med våra närområden (Mälardalen, Helsingfors etc.) bör vi också ges samma förutsättningar. Inte bara i närområdet, utan även generellt är det allmänt vedertaget att alla nattklubbar och nöjesrestauranger har öppet till kl.04.00. Vi kan med säkerhet säga att det blir mycket svårt att förklara för våra gäster utifrån att Åland som dessutom är en turistö verkar enligt andra premisser.

I förlängningen skulle även en tidigarelagd stängning leda till avsevärda personalminskningar och i värsta fall stängda restauranger.
Att tro att alkoholkonsumtionen skulle minska genom att reglera restaurangernas öppethållningstider känns naivt. Sjögren säger att priset påverkar konsumtionen, men det billigaste priset hittar du väl inte på krogen, utan det är kanske någon annanstans man skall söka. Dessutom sker konsumtionen på restaurangerna under övervakade former.
Cia Borg, Dinos Bar & Grill
Dennis Jansson, Kino nattklubb
Stig Grönlund, Indigo Restaurang & Bar
Ann-Louise Djupsund, Arkipelag restaurang och nattklubb