DELA

Skjut inte fram ombyggnaden

Ombyggnaden av Ålandsvägen i Mariehamn har stötts, blötts och utretts i över ett decennium. Nu ser vi fram emot att ”spaden” sätts i marken! Vid infrastrukturnämndens senaste möte, i tisdags, vann dock ett förslag att skjuta fram starten för ombyggnaden. Det var och är vi emot av följande skäl:

Förslaget att ge ut ombyggnaden av Etapp 1 som en totalentreprenad förefaller krångligare och mer arbetsdrygt för infrastruktursektorns personal. Ansvarsförhållandena mellan staden och de mindre bolag som har el-, tele-, fiber och fjärrvärmeledningar under gatan blir enligt tjänstemännen oklara och staden kan få inta en roll som mellanhand mellan entreprenören och dessa bolag som blir olycklig och arbetskrävande. Att skjuta fram projektets start till hösten 2017 med färdigställande under våren 2018 riskerar att göra ombyggnaden dyrare. Vårt mål är en bra och funktionell gata, men vi är måna om att hålla budget. Att skjuta fram arbetet för att det är olyckligt med grävningar under sommaren, för bl a turismens skull, är inte hållbart. Det finns en anledning till att vägarbeten sker sommartid, då det är lättast att arbeta. Enligt expertisen finns risk för ökade kostnader p g a att vinterarbete fördyrar t ex dikesarbeten och dylikt. Sammanfattningsvis: Infrastrukturnämndens beslut att nu återremittera upphandlingen leder till ett försvårat arbete för stadens personal, projektet försenas och det finns kostnadsdrivande aspekter som gör att ombyggnaden kan komma att bli dyrare. Av dessa skäl röstade vi emot förslaget.

Jessy Eckerman (S)

Anders Hallbäck (S)

Ledamöter i Infrastrukturnämnden