DELA

Skjut inte fram KST

Ålands handikappförbund r.f. (förbundet) följer med oro utvecklingen gällande den planerade samordningen av kommunernas socialvård i form av Kommunernas socialtjänst (KST). Förbundet har sedan start understött grundtanken med KST, dvs. ökad rättssäkerhet och likabehandling för brukarna och en bättre arbetssituation för kommuneras socialarbetare och har framfört önskemål om att man går in för ett gemensamt KST för hela Åland.

Landskapsregeringen har nu lagt fram ett nytt förslag enligt vilket förverkligandet av KST skjuts fram och, om kommunerna inte kan enas om en lösning, sker senast den 1 januari 2021. Motiveringen till förslaget är att KST och reformen av kommunstrukturen ska samordnas och att kommunförbundet har bett om mera tid.

Förbundet ställer sig frågande till landskapsregeringens förslag. Vad tror sig landskapsregeringen vinna med att skjuta fram förverkligandet av KST? Arbetet med en gemensam kommunal socialvård inleddes redan 2012 och kommunerna har sedan 2015 haft tid på sig att planera för ett frivilligt förverkligande. Det är bara att konstatera att om viljan inte finns kommer inte ytterligare två år att göra någon skillnad.

När arbetet med KST inleddes var det inte ett alternativ att diskutera en kommunreform och en sådan reforms inverkan på KST. Nu, fem år senare, är vi tydligen likväl där. Förbundet frågar sig vad som händer om kommunreformen, vilken idag endast är ett förslag, inte förverkligas. Hur länge skjuts då arbetet med KST fram?

Förbundet anser att KST behövs oberoende av om kommunreformen blir verklighet och hoppas att förverkligandet av KST inte skjuts fram!

Ålands handikappförbund r.f.