DELA

Skjut inte budbäraren!

Harriet, det var med stor besvikelse personalen på Posten Åland läste din kolumn ”Bland folk” i gårdagens Nyan. Vi hade allting förberett med drygt 30 personer schemalagda för att dela ut rikstidningarna lördagen den 27 december men det gick inget fraktflyg så det kom inga tidningar till Åland den morgonen.
Transporten av tidningar till Åland är ett direktavtal mellan tidningshuset och fraktoperatören så det här står således utanför Posten Ålands ansvarsområde.
Eftersom du jobbar i branschen borde du ha bättre förståelse för hur tidningsdistribution fungerar.
För det första är inte tidningar ”post” i lagens bemärkelse. Alltså har den här händelsen ingenting att göra med våra stolta traditioner att ”posten skall fram”. Att dela ut tidningar är en helt vanlig företagstjänst där vi säljer distribution av tidningar på Åland till tidningshusen, alltså en uppgörelse företag emellan.

Sedan hävdar du att du har betalat för att få din tidning utdelad på lördagar. Det är ett avtal mellan dig och rikstidningen i fråga. Ifall rikstidningen väljer att inte dela ut någon lördag så får du vända dig till dem för att diskutera den saken. Posten utför de tjänster som rikstidningen beställer.
För det tredje pratar du om ”osannolika monument på stranden i Storby” och ”bevarande av gamla postvägar”. Det är företeelser som sköts av museibyrån och andra liknande intresseorganisationer.
Posten Åland är ett företag och inte en museal förvaltning. Därför anpassar vi vår verksamhet för att kunna erbjuda de tjänster som marknaden efterfrågar, som t.ex. e-handels- och logistiklösningar.
Däremot kan jag lova dig att den stolta traditionen hos våra medarbetare att ”posten skall fram” är lika stark nu som någonsin.
Henrik Lundberg
VD Posten Åland Ab