DELA

Skjut fram bolagsstämman ÅAB

Ska vi lyckas med ambitionen att minska smittspridningen av Coronaviruset måste vi alla hjälpas åt.

Vi ska särskilt tänka på de äldre, på dem med kroniska sjukdomar och på de multisjuka personerna. Vi ska alldeles särskilt skydda dem från viruset.

Gränser stängs, flyg avbokas, färjor ligger stilla. Skolor stängs. Möten, fritidsaktiviteter och stämmor sätts på framtiden för att hindra smittan att sprida sig med blixtens hastighet. Allt görs för att trygga tillgången till intensivvård för dem som behöver det.

Visst kan man ha privata åsikter om alla restriktioner men nu är det inte dem det frågas efter utan regeringen i Finland har utlyst undantagstillsånd. Det gäller även på Åland. Följderna kommer vi att leva med länge!

Styrelsen för ÅAB kallar till bolagsstämma den 2 april, mitt under rådande undantagstillstånd och då vi står under beredskapslag.

Direktör Peter Wiklöf definierar bolagsstämman som en ”icke offentlig sammankomst” och är därmed inte berörd av restriktionerna anser han. Däremot då det gäller den efterföljande buffén har man hörsammat den restriktiva uppmaningen. Buffén utgår meddelar han. Man har alltså gjort en egen tolkning i styrelsen gällande sammankomster.

De allra flesta aktieägare som brukar gå på bolagsstämman är äldre personer, alltså de som tillhör riskgruppen och vilka vi ska skydda.

I styrelsen för ÅAB tillhör även hälften av medlemmarna samma riskgrupp.

Restriktioner gällande resor med uppmaning till efterföljande karantän är en annan aspekt vilket styrelsen och VD bortser från då de nu under rådande omständigheter och mot bättre vetande ändå avser hålla bolagsstämma.

Det är beklagligt att ett av Ålands ledande bolag väljer att härmed utesluta från sin bolagsstämma många av dem som under alla år varit trogna ägare och kunder samt bidragit till bankens framgång. Dessutom borde man föregå som ett gott exempel avseende de uppmaningar som kommit för att förhindra smittspridning.

Förfarandet saknar omtanke och visar på bristande respekt för så väl myndigheters uppmaning som avsaknad av solidaritet för dem som av ålder följer uppmaningen att isolera sig.

Bankens slogan ”vi går vår egen väg” får en ny innebörd.

GUN-MARI LINDHOLM

KUND OCH ÄGARE