Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Skitjakt till er alla och jakt på allhelgona tack!

Vi från obundna anser att jaktlagens 19 paragraf bör ändras. Enligt den bestämmelsen är jakt förbjuden i samband med juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen och allhelgonadagen. Bestämmelsen härstammar från en svunnen tid. Jaktlagen har på denna punkt inte ändrats sedan åtminstone 1985.

I samma veva som den åländska jaktlagen och –förordningen förbättras på denna punkt kunde man se över åtminstone följande saker:

– förlängning av jakttiden för rådjur till 31 januari, samt

– underlätta/uppmuntra metoderna för fångst av främmande arter.

Det är dags att låta någon med lite jakttänk få komma till lagtinget

Marcus Måtar , Obs
Johan Hilander, Obs,