DELA

Skillnad på plikt och möjlighet

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

Förespråkarna för förlängd läroplikt brukar lyfta fram argument kring sociala förmåner, hur viktigt det är att alla får samma möjlighet till utbildning. Det pratas dessutom om vikten att hitta en lösning för de ungdomar som väljer att stanna hemma, de så kallade “hemmasittarna”.

Ett problem med denna debatt är att den lätt glider in i tal om gymnasieutbildning, som att lärande alltid innebär skolgång. Hur påverkar en förlängd läroplikt alla de barn och ungdomar på Åland som idag genomför sitt lärande utanför skolan?

För problemet med tvång, och låt oss vara ärliga med att plikt innebär tvång när vi talar om utbildning, är att du berövar människor deras frihet att välja. Jag tycker vi gör bättre i att se över möjligheterna till lärande hellre än plikten.

Möjlighet är något annat. Ett samhälle borde sträva efter att erbjuda alla sina medborgare samma möjligheter i livet, utan att beröva dem rätten att hitta sin egen väg.

Kan inte lika chans till lärande, finansiering av sekundärutbildning och rätten till sociala förmåner tryggas utan tvång?

Och om ungdomar väljer att inte gå vidare med utbildning, att avsluta tidigt och sitta hemma, borde vi inte utreda varför detta händer? Hellre än att släpa dem tillbaka till något de valde att gå ifrån?

KIM HANSSON (HI)