DELA

Skillnad mellan eget finansiellt system och egna skatter

Ledarskribenten Harriet Tuominen gör en grov tolkning av min uppfattning om egen beskattning. Låt mig berätta.

För att diskutera egen beskattning måste man skilja mellan självstyrelsens finansiella system och beskattning. Det är nämligen två skilda saker. Det klumpsummesystem eller den hemmafruekonomi vi har i dag föreslås i stort sett bestå i det nya förslaget till självstyrelselag. Detta menar jag att är dåligt och försvårar också övertagande av beskattningsbehörighet som nu finns som en framtida möjlighet i den kommande självstyrelselagen förutsatt att den går igenom i riksdag och lagting.

Klumpsummesystemet är ett finansiellt system som närmast kan betraktats som administrativt och legalistiskt. Tolkningsföreträdet till detta systems tillämpning tillkommer finansministeriet oberoende av vem som formellt och politiskt kan anses ha makten. Det betyder att finansministeriet och Finland ensidigt har sista ordet om hur klumpsumman ska definieras enligt självstyrelselagen. De har vi många tråkiga erfarenheter av.

I en verklig autonomi ska makten över autonomins ekonomi naturligtvis ligga i händerna på de folkvalda dvs lagtinget. Vi ska leva på våra egna skatter och övriga inkomster och också ta ansvar för utgifterna. När man bara ansvarar för utgifterna tappar systemet i politisk dynamik och ansvarsutkrävandet blir svagt. Motiven för att driva en egen näringspolitik eller på annat sätt öka skatteinkomsterna är svaga.

Min tanke är därför att ett system som innebär att vi inledningsvis har samma skatter som i riket och att de stannar på Åland är ett sätt att synliggöra och skapa en faktagrund för att diskutera Ålands ekonomiska förutsättningar. Ett sådant finansiellt system skulle strukturellt innebär att vi övertagit den statliga beskattningsstrukturen.

Egen beskattning är en behörighetsfråga och ett övertagande kan inte bara grunda sig på att vinna rikets stöd för ett övertagande utan också ålänningarnas godkännande krävs. Innan övertagandet sker måste partierna utveckla sin skattepolitik. Att överta beskattningsbehörighet utan att redovisa för väljarna hur denna skattemakt ska användas är inte demokratiskt eller parlamentariskt korrekt.

Egna skatter är en alltför viktig fråga för att övertas som en del av Sotereformen eller om nu någon trott på det som en del i ett kommittébetänkande. Väljarna måste få säga sitt.

Hemmafruekonomin fortsätter. Åland kommer inte med förslaget till ny självstyrelselag att ha byggt en ny grund för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen vilket faktiskt var ett av huvudsyftena med hela reformarbetet. För att komma vidare i diskussionen måste man skilja mellan egna skatter och ett eget finansiellt system.

Barbro Sundback

Tolkningen är måhända grov, men frågan är invecklad. Det verkar som om inte heller alla i kommittén har förstått vad du menat. Axel Jonsson stöder tanken att statsskatterna stannar på Åland, men vill inte behålla den finländska lagstiftningen. Harry Jansson tolkar ditt förslag som att man tar över pengarna, men inte kontrollen. Kanske beror tolkningen också till en del på att ledarskribenten i fråga inte är helt överbevisad om att egen beskattning är det enda saliggörande.

Harriet Tuominen