DELA

Skilj på päron och äppel!

Jag har nu tagit del av vad tre förespråkare för anonyma insändare framfört i insändar-spalterna. Jag här skall försöka bemöta alla tre.

Kurt Waller, professor emeritus, har plockat fram en 13 år gammal artikel ”Insändare bör i regel vara anonyma”. Hänvisande till systemet med referenter av vetenskapliga artiklar drar han den extraordinära och inte helt logiska slutsatsen att detta system skulle tala för anonyma insändare eller artiklar.
Referenten känner i regel artikelförfattarens identitet och ger endast ett utlåtande om den vetenskapliga kvaliteten och metoden i berörd artikel. Artikelförfattaren däremot har sällan vetskap om referentens identitet.

När artikeln väl publiceras namnges inte bara författaren utan vederbörande är dessutom skyldig att uppge potentiella bindningar och jäv ( i alla fall inom min vetenskapliga disciplin, medicinen, där varenda artikel redogör för artikelförfattarens bindning t.ex. till läkemedelsindustrin).
I denna debatt kunde det t.ex. under Kurt Wallers namn stått: Potentiella bindningar och jäv: Hustru delägare i tidningen Åland samt son styrelseledamot i ÅTT.

Björn Gustbée blandar även äpplen och päron när han kopplar rätten att rösta anonymt till rätten att skriva anonyma insändare. Sakerna har inget som helst med varandra att göra. Frågan det gäller är att de anonyma messen och insändare möjliggör en manipulering av opinionen.
Anders Eriksson (tidningen Åland 3/10) visar elegant hur lätt man kan manipulera genom dessa anonyma kanaler och berättar att en lagtingskollega bekräftar att detta förekommer. Björn Gustbée som lite nedlåtande kallat Aktionsgruppen mot kärnkraft på Åland för proffsdemonstranter säger sig tala mot överheten och dess megafoner. Jag antar att Gustbée även tycker att anonyma demonstranter med rånarluvor är helt ok?

Slutligen signaturen Zze ( vi vet inte vem du är – retoriskt kan man fråga om Du är någon på redaktionen?) målar upp bilden av att få på käften i korvkön eller förlora sitt arbete p.g.a. undertecknade insändare. Du kan väl inte på allvar hävda att Din ståndpunkt i denna debatt utgör någon risk för repressalier? Den enda risk Du tar är att hånas anonymt vilket jag gissar att är orsaken till Din anonymitet.

I dag upplever Finland en stor skandal där ledande politiker möjligen tagit emot mutor och där företagarintressen med stora pengar i lönndom stött politiker. Största möjliga transparens är ett villkor för en sann demokrati.
Att det kan finnas enskilda tema där anonymiteten är befogad ifrågasätter jag inte. Detta bör redaktionellt motiveras. Källskyddet bör även vara okränkbart. Mess där avsändaren även för redaktionen är okänd och en webbtidning utan redaktionell förhandsgranskning, ingen möjlighet till identitetskontroll och utan arkivering av tillmälen är något helt annat.

Oskyldiga humoristiska mess och allmänna reflektioner är inget problem men det är däremot de otaliga kränkande messen genom åren. All personkritik i öppen eller dold form bör ske signerat med eget namn. Alla debatter som inleds av en namngiven person bör förbehållas endast andra namngivna personer.
Min mamma och pappa lärde mig redan som barn vikten av att alltid presentera sig.
Skall detta inte gälla i våra insändarspalter?

Mogens Lindén.
partipolitiskt obunden samt utan ägarinflytande i någon lokaltidning.