DELA

Skilj på kommersiellt och public service

Public service-kanaler är till allmänhetens tjänst, inte för allmänt bruk.

Jag förstår journalisterna på Ålands Radio och TV som reagerade mot att det skall få sändas partipolitiska program på TV-tid som är reserverad för public service-TV.
Det finns risk för att trovärdigheten och sammanblandningen mellan de program som produceras av journalisterna och partiprogrammen ”propaganda” blandas ihop. Bra att journalisterna gjorde markeringen.

VD, styrelse och förvaltningsråd har till uppgift att i första hand värna om public serviceutbudet och dess trovärdighet. Det skulle vara en fullständig omöjlighet att till exempel Sveriges radio eller Yle skulle släppa in partiers program att konkurrera med de egna producerade programmen på sina public service-kanaler. För det finns de kommersiella bolagen till. Det är inte meningen att Ålands Radio och TV skall konkurrera med de privata TV-bolagen.

Då ryker public service-statusen och förmodligen samhällsstödet. Alltså bör ledningen för Ålands radio TV se till att kriterierna för public service-produktion följs och att det finns ett fungerande regelverk . Det behöver också tas beslut om det skall bli ett separat distributionsbolag av Smedsböle även om det ökar administrationskostnaderna och blir dyrare för Radio och TV bolagen att köpa sändningstider.
Om Ålands Radio och TV tänker producera mer public service TV framöver så behöver man de bästa sändningstiderna på sin egen kanal för den egna produktionen. I samband med den mediapolitiska utredningen kom det fram att det finns en ledig kanal i Smedsböle som kan öppnas för de privata TV-bolagen på marknadsmässiga grunder. Vill man ha kvar public service-radio och TV med trovärdighet så skall den vara fristående från direkta politiska program och inflytande.

Den stora utmaningen medialt är att skapa förutsättningar för att ålänningarna skall få möjlighet att till rimliga kostnader och med teknisk hög kvalitet kunna ta del av det breda utbud som finns. För det behövs ett samarbete mellan myndigheter Ålands radio och TV och privata aktörer.
Rolf Lindqvist (Lib)