DELA

”Skatterofferi”

Nu tar finansministeriet krafttag, nu skall staten ”norpa” resterande del av kommunernas andel av samfundsskatten. Det blir resultatet om finansministeriets arbetsgrupp får som den vill. Meningen med utredningens förslag är väl att statsfinanserna skall få mera intäkter på kommunernas m.fl. bekostnad.
Intentionerna i denna utredning medför i alla fall nya, oroväckande tecken på att kommunernas finansiering ytterligare undergrävs och bli beroende av statsandelar/landskapsandelar. Precis tvärt emot vad som borde vara fallet. Kommunerna har en viktig funktion inte minst att skapa förutsättningar för näringsliv och arbetsplatser i kommunen.
Men nu skall den moroten som samfundsskatten ger kommunerna tas bort. Till vilken nytta kan man fråga sig? Är det meningen att staten skall styra till fler kommunsammanslagningar, som man ännu inte vet om de medför några besparingar eller ger någon nytta för innevånarna.
Vi inom Ålands Framtid anser att samfundsskatten skall tillfalla kommunerna så att kommunerna har både resurser för och intresse av att utveckla näringslivet. Det statlig ”skatterofferiet” där kommunerna berövas sina intäkter bör stoppas.
Rolf Granlund,
Ålands Framtid