DELA

Skatterätten primär för Ålands framtid

”Vi är på väg i ett helt nytt sätt att se på självstyrelsen och det enda man ältar är beskattningsfrågan.” Så sammanfattar Gunnar Jansson enligt Nya Åland efterspelet av Ålandskommitténs betänkande till ny självstyrelselag.

Enligt tidningen vill Jansson lyfta fram kommitténs förslag som någon form av paradigmskifte för självstyrelsen, innefattande ”ett helt nytt sätt att tänka” och att det nu framgår att den finländska statsmakten är delad.

Visst, Ålandskommitténs förslag innehåller en rad förenklingar vad gäller möjligheterna för Åland att överta behörighet. Men alla områden av betydelse för Ålands autonomi, bland annat beskattningsrätten, blir fortfarande avhängigt av beslut i Finlands riksdag. Därmed kan Åland fortsättningsvis inte besluta någonting själv utan är helt i händerna på de finska politikerna.

Åland kommer aldrig att bli en fullständig autonomi utan rätten att bestämma över sin egen ekonomi. I dag bestämmer lagtinget hur utgifterna ska fördelas, däremot inte över inkomsterna, det vill säga de skatteintäkterna som i dag uppbärs av finska staten. Och så kommer det att att förbli i 30 år framöver om Ålandskommitténs förslag går igenom.

Enligt Gunnar Jansson verkar beskattningsfrågan vara ”sekundär”. Hur Jansson med sin politiska erfarenhet och kunskap kan hävda en sådan uppfattning är obegripligt. Att Åland fortsättningsvis är satt under skatteförmynderi är knappast en andrahandsfråga. För en utvecklad autonomi är skatterätten otvetydigt primär.

Professorn i statskunskap Barry Bartmann skrev i boken Ett ramverk för ett självständigt Åland: ”Suveränitetens gåva är ingenting mindre än ett medel att definiera eller åtminstone forma arkitekturen på landets inre och yttre ekonomiska svängrum”.

Resurspotentialen som ligger i den legala statusen är ett allt viktigare trumfkort för många mikrostater, inklusive Åland, särskilt när det gäller ekonomisk service.

Ålandskommitténs betänkande sätter också fingret på hur hållbar Ålands självstyrelse är. Den viktiga paragrafen om Ålands klagorätt ifall Finland inte uppfyller sina förpliktelser, som fanns i den ursprungliga självstyrelselagen garanterad av Nationernas Förbund, saknas. Hur mycket kan man lita på finska löften och/eller på det finska rättssystemet visavi Åland? Svaret är: noll. Det visas gång efter annan, inte endast från politiskt håll, utan även från högsta rättsinstans där Högsta domstolen tolkar behörighetsfrågor till Finlands fördel på bekostnad av Ålands självbestämmande.

Harry Jansson delar i en insändare i Ålandstidningen den 18 juli oron över att domstolsväsendet med stöd av Finlands grundlag kör över Åland i frågor som rätteligen tillhör Ålands självstyrelse. Från finsk sida önskar man som vanligt minska Ålands självbestämmande så mycket det är möjligt och gör på det sättet Åland till någon form av spelbricka för statsmaktens humörsvängningar.

En obesvarad fråga i det här sammanhanget är om Finlands riksdag kan ändra grundlagen utan Ålands godkännande. Om så är fallet kan till exempel svenskan slopas som officiellt nationalspråk. Och vad händer då med svenskans ställning i Finland och kravet på svensk service? Och hur ska Finland då uppfylla språkkravet i självstyrelselagen? Det här visar den minst sagt bräckliga grund Ålands självstyrelse står på.

Åland gick in i förhandlingarna om en ny självstyrelselag med högtställda mål. Ett av dem var att all skatt som genereras på Åland även ska stanna på Åland och inte gå via Finland och urholkas. I nuläget förändras inget, Åland får fortsättningsvis vara hänvisad till det ”bidragssystem” som är beroende av hur den finska ekonomin utvecklas.

Det betyder i klartext att finska staten även i fortsättningen kommer att ”roffa” åt sig av åländska skatter och avgifter och inte tillåta Åland att själv utveckla sin ekonomi, för att parera finska reformer som inte berör Åland och för att ha möjlighet att föra en egen ekonomisk politik som passar det åländska samhället.

Ålands framtid ligger nu i händerna på alla ålänningar. Det är dags att agera genom folkligt tryck på våra politiker och att allt fler stöder den absolut viktigaste rörelsen för Ålands framtid.

Ålands Framtid är en garant för att vi ska kunna sköta oss själva.

Ålands Framtid