DELA

Skatter för hållbar utveckling

Utgående ifrån ett hållbart framtida samhälle (2055) och ett eventuellt skatteövertagande föreslår Ålands Natur och Miljö följande scenario:
1. Ålands befolkning får i en folkomröstning ta ställning till om de vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle, om mer än 80 % svarar JA sker följande.
2. Förhandlingar inleds med finska staten, där vi erbjuder oss att bli ett bli ett föregångsland (område) i Finland för hållbar utveckling.
3. Vi lovar att betala in lika mycket skatt till statskassan som tidigare, men använder skatteinstrumentet till att skatteväxla det vill säga öka skatten på miljöskadlig verksamhet och minska skatten på arbete.
4. En försöksperiod på 10-20 år kan kanske vara lämplig.

Fördelarna med detta förslag är bland annat att vi visar hur eniga vi är.
Förhoppningsvis undviks partipolitiska utspel om vilka branscher som skall gynnas på skattebetalarnas bekostnad.
En intressant aspekt med detta förslag är att om vi alla är överens om att vi vill leva i ett hållbart samhälle, kan Finland inte förvägra oss detta på folkrättsliga grunder (om moderlandet har ett så föråldrat skattesystem att det hindrar innevånarna från att leva på ett hållbart sätt). I värsta fall måste vi informera EU, men det behövs förhoppningsvis inte.
På styrelsens uppdrag
Dan Jansén,
viceordförande i Ålands Natur o Miljö