DELA

Skatteparadis och välfärdsstat ryms inte på samma planet

En fungerande demokrati bygger på förtroende mellan väljare och folkvalda. Medborgarna förväntar sig att politikerna ser till folkflertalets bästa och i gengäld bidrar medborgarna till att upprätthålla samhällskontraktet genom att betala skatt efter förmåga till vår gemensamma välfärd, infrastruktur och rättsväsende.
Miljontals människor far illa i Europa idag. Var fjärde EU-medborgare lever i fattigdom eller i riskzonen till fattigdom. Kommuner, regioner och nationer tvingas genomföra smärtsamma nedskärningar i välfärden.

Samtidigt svämmar skatteparadisen över av pengar. Vi kan se en växande trend av nolltaxerare som helt enkelt har bestämt sig för att inte betala skatt. De har bestämt sig för att bryta samhällskontraktet. EU-länderna förlorar årligen 1000 miljarder euro på grund av skatteflykt. Det är mer än vad samtliga EU-länd er satsar på sjukvård. Med andra ord hade det funnits gott om resurser till välfärden – om alla hade betalat en rättvis skatt. Den omfattande skatteflykten drabbar inte ”bara” EU:s medborgare. Skatteflykten från fattiga länder är betydligt större än vad de får i bistånd.

Frågan om skatteflykt via skatteparadis har tack vare påtryckningar från aktiva medborgare kommit på dagordningen i EU och andra internationella organ, men effektiva överenskommelser mot skatteflykt saknas fortfarande. Därför vill vi göra vad vi kan för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag, banker eller fonder som deltar i skattefusket. Till exempel genom att återta verksamhet i kommunal regi eller genom att ställa krav på land-för-land-rapportering av banker och av företag som lägger anbud i den offentliga upphandlingen. En sådan redovisning kan synliggöra om anbudsgivarna betalat en rättvis skatt i varje land de är verksamma i.

Kommuner som i offentlig upphandling kräver att anbudsgivare inte får utnyttja skatteparadis anser att det är i enlighet med lagens intentioner om god affärsetik, transparens och likabehandling. Vi företräder hederliga medborgares och hederliga företagares rättigheter. Ändå ifrågasätts om dessa åtgärder är i enlighet med gällande nationella lagar och EU:s direktiv om upphandling. Det behövs med andra ord ett förtydligande i lagstiftningen.

Tidigare i år förtydligade EU att sociala krav och krav på miljöhänsyn ska ställas i offentlig upphandling. Det är utmärkt. Nu ser vi fram emot att EU aktivt stödjer skatte-etiska krav i upphandlingen. Andra nödvändiga åtgärder är att upprätta offentliga register över företagens verkliga ägare (inklusive truster, privata stiftelser och skuggföretag) och ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter.

Världens länder har all anledning att träna på samverkan med tanke på vårt ansvar inför kommande generationer. Kommer de att få tillgång till en hållbar välfärd, till en hållbar planet?
Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar.
Thomas Wallgren, SDP, stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors
Johannes Hirvaskoski, Centern, stadsfullmäktigeledamot i Vanda
Carina Nilsson, Socialdemokraterna, kommunalråd i Malmö
Bertil Dahl, Vänsterpartiet, kommunalråd i Kalmar
Ingegerd Akselsson Le Douaron , Miljöpartiet, kommunfullmäktigeledamot i Stockholm
Yildiz Akdogan, ordförande för Socialdemokraterna i Köpenhamn
Lars Kjelkenes Giæver, Miljöpartiet, kommunstyrelseledamot i Lillehammer

Initiativtagare till ”Upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner” www.taxhavenfree.org