DELA

Skattehöjningen är ingen lösning

Finland har under många år försökt stävja den negativa statsekonomin genom skattehöjningar. Vilket medfört att köpkraften minskat som i sin tur medfört ökad arbetslöshet och som sedan minskar skatteinkomsterna och ökar arbetslöshetskostnaderna. Skattehöjningarna medfört en negativ ekonomisk spiral för samhället som sedan tär på vår välfärd såsom sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.

Landskapet Åland har som bekant ännu ingen skuldsättning men brottas ändå med årliga underskott. Åland är nu ungefär i samma ekonomiska situation som Finland var för cirka 15 år sedan.

Nu håller landskapsregeringen med finansminister Perämaa i spetsen att begå samma misstag som Finland började med för cirka 15 år sedan.

Misstaget heter rejäla skattehöjningar.

Vi har läst i lokaltidningarna att Geta och Föglö måste höja skatten med uppemot 5 % på grund av minskade landskapsandelar. Många andra kommuner är i liknande situationer.

Jag själv förespråkar en annan politik. Och det är att vi i stället för att dramatiskt minska på landskapsandelarna så bör landskapt spara i stället på vägunderhållet genom privatisering, inte bygga en ny vägstation på Möckelö och inte förverkliga 50-miljoners projektet vad gäller kortrutt.

Den här ekonomiska prioriteringen skulle vara en del av den politik som medför bibehållande av den låga arbetslöshet och som ger det åländska samhälle goda skatteinkomster som sedan kan tilldelas sjukvården, skolorna, barn- och äldreomsorgen.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot