DELA

Skattehöjning inte permanent

Stadens invånare har rätt till en god basservice. Socialnämndens sparförslag kan inte garantera en god basservice. Enligt socialnämndens sparbeslut kommer den beslutade tätheten för personalen på Trobergshemmet inte att bli av. Staden kommer inte att hålla sitt eget beslut för en god servicenivå för de äldre på Trobergshemmet. Vi måste värna om de äldre för de har byggt upp dagens samhälle.

Också inom barnomsorgen föreslår socialnämnden minskade personalresurser. Ett fritidshem kommer att stängas. Gör man det så flyttas de barnen till ett annat fritidshem där det kommer att finnas 37 barn på en yta av 66 kvadratmeter. Vi måste värna om barnen för det är de som skall fortsätta bygga vårt samhälle. Socialnämnden föreslår också att maxtaxan inom barnomsorgen höjs från 200 till 215 euro/barn. Detta drabbar förstås barnfamiljerna.

Det här är bara några exempel på socialnämndens förslag till nedskärningar inom den sociala sektorn. Stora och dyra investeringar har under de senaste åren gjorts i Mariehamn och delvis på grund av dessa investeringar måste man nu skära i basservicen. Om det inte går att omprioritera i stadens budget så anser jag att man bör överväga en liten skattehöjning, istället för höjda avgifter och inbesparingar som drabbar enskilda grupper. En skattehöjning behöver inte vara permanent. Vi bör kunna tillgodose en bra basservice för invånarna i Mariehamn och dit anser jag att barnomsorg, skola, och äldreomsorg hör.
Linda Söderström (S)