DELA

Skattegränsproblemen kräver en akut lösning

Numera påverkar skattegränsen all varutransport till och från Åland, både för företag och privatpersoner. Företagarna måste sätta ner oskäligt mycket mera tid på import- och exportförtullningar och dessutom har frakterna blivit betydligt dyrare efter den första september, likaså noteras leveransvägran till Åland från Finland och inom EU.

Ålänningarna diskrimineras och de premieras med att alla kostnader tas ut av konsumenterna i slutänden. Åländska exportföretag blir ointressanta att handla med då transport- och tullklareringsproblem är betydande.

 

Detta är inte hållbart i längden, skattegränsen måste osynliggöras med en långsiktig lösning som måste förankras politiskt, men även med en akut lösning tills den långsiktiga kommer på plats. Företagarna på Åland föreslog redan i februari 2020 för landskapsregeringen (dåvarande finansminister Eliasson) att det snabbaste sättet att lösa utmaningarna akut är att använda de verktyg som landskapet själva förfogar över. På Åland Post som landskapet äger till 100 procent tillsätts två speditionsklarerare som sköter företagens och ålänningarnas klarering av importen och exporten kostnadsfritt.

 

Landskapet bör bekosta denna åtgärd, för om skattegränsen är en sådan lönsam affär för det åländska samhället, då kan man göra denna insats för att göra skattegränsen så osynlig som möjligt och minimera kostnaderna för åländska samhället, så att det fungerar som för resten av medborgarna i Finland och övriga EU det vill säga den inre marknaden. Hittills är det enda som blivit osynliggjort statistiken över hur mycket import och export som går över skattegränsen mellan Finland och Åland. Dessa viktiga data saknas sedan Skatteförvaltningen tog över momsuppbörden från Tullen 2018.

 

En viktig sak är att belysa är omfattningen av de extra arbete som företagen tvingas till, genom att synliggöra de extra kostnaderna. Därför uppmanar vi alla företag som måste höja priserna på sina produkter på grund av allt merarbete, att på sina kvitton inför en ny rad som heter administrativa kostnader där prishöjningen som är relaterad till skattegränsens extra arbete noteras. Denna administrativa kostnad skulle lämpligen rapporteras till Företagarna på Åland som sammanställer statistiken och visualiserar vad kostnaden blivit tills man osynliggjort skattegränsen för företagen.

FÖRETAGARNA PÅ ÅLAND RF