DELA

Skattebetalarna får ta smällen

Nu står det klart att det allmänna avdraget slopas under ledning av regeringspartierna centern och liberalerna.
I praktiken en skattehöjning för oss på Åland. Dessutom var liberalerna med om att höja skatten i Mariehamn. Avgiftshöjningar sker också på många ställen. Det är nu klarlagt att liberalernas vallöften om nytt ledarskap och mer i plånboken egentligen betyder osynligt ledarskap och mer till den offentliga sektorns plånbok.

Skatte- och avgiftshöjningarna slår i praktiken hårdast mot dem som tjänar minst samtidigt som det bromsar konsumtionen, vilket skapar en ond spiral som i slutändan slår tillbaka mot välfärden.
Regeringspartiernas strategi för att behålla en viss konsumtion har varit att vidhålla en stor offentlig sektor. En strategi som nu tar oss ner i en djupare kris.

Skattehöjarpartierna har inte tagit ansvar för ekonomin utan har konsekvent kommit med fagra ord om behovet av minskad offentlig sektor.
Ingen kan vifta bort det faktum som ÅSUB har presenterat; att Åland har 40-45 procent fler anställda i offentlig sektor än Sverige och Finland.
Konkret handling har lyst med sin frånvaro fram till nu. En del nödvändiga förändringar vidtas men också förkastliga åtgärder som exempelvis nedläggningen av Övergårds. En åtgärd som inte ger en inbesparing i offentlig sektor som helhet.

Skulden för den dåliga ekonomin och skattehöjningarna läggs på finanskrisen och inkomstminskningar från Finland trots att man länge har vetat om att lågkonjunkturen kommer och att den offentliga sektorn på Åland har varit och är för omfattande. Nu skuffar man undan ansvaret på andra och låter skattebetalarna ta smällen.

Petri Carlsson (FS)