DELA

Skarven en tickande miljöbomb

Åland är givetvis helt beroende av sin unika natur o miljö. Dels för naturens och vår egen skull, men även för att locka besökare.

Människan själv har skapat stor oreda i ekosystemen via bl.a. övergödning o miljögifter. Att idag vara en häckande sjöfågel är mycket tufft och predatorerna är många. Vissa naturliga, men kanske de värsta, är onaturliga. Mink o mårdhund tar slätt där de drar fram och får god hjälp av trut och kråka. Tydlig och bra statistik visar att det årligen de senaste åren inrapporterats ca 5000–6000 fällda mink och mårdhundar.

För att göra denna viltvård ännu mer intressant, så att fler lägger ned tid och pengar på det, kunde ”skottpengen” på dessa rovdjur höjas rejält under ett par års tid. Att denna viltvård utförd av en åländsk jägarkår, som gör ett enormt viltvårdsarbete i det tysta i form av holkutsättning, utmatning och skyddsjakt gör skillnad, märks tydligt på speciellt fågellivet. Jag tror dock att resurserna måste höjas under några år och denna satsning skulle indirekt betala av sig i form av en levande natur.

Skarven en tickande miljöbomb. Jag har aldrig upplevt så mycket skarv som detta år, och jag är knappast ensam om det. Flockar om flera hundra ibland tusen kan ”vittja” vattenområden på fisk. Upplever även att skarven blivit mindre skygg och idag även fiskar av innervikar, kanske beroende på mattillgången. Att skarven enbart skulle äta ”skräpfisk” stämmer inte. Den är opportunist och äter allt, abborre, gädda, gös, sik, ål etc. Vi pratar kilo/fågel/dygn, det är då lätt att räkna ut det fiskuttag som sker då dessa fåglar anländer till Åland. För Ålands del vore det katastrofalt om vår skärgård skulle bli lika utfiskad som stora delar av Åbolands- och Stockholmsskärgårdar är, mångt o mycket p.g.a. skarven.

Fisket är givetvis viktigt för ålänningar och många är helt beroende av att vårt fiskbestånd regleras på ett hållbart sätt. Tänker då på t.ex. stugbyar och fiskeguider som skapar ett stort inresande och sysselsätter många. Fiskelagen runt Åland bedriver en seriös fiskevård med årliga utplanteringar av yngel, synd på ett kostsamt och beundransvärt arbete som bokstavligt talat äts upp av skarven.

Skarven har en plats i vår natur, men idag är deras antal under en allt större del av året så stort att det blir på bekostnad av annat. Den enda naturliga fiende skaven har på våra breddgrader och som jag känner till är örnen. Trots att örnens population idag är väldigt stor så har den knappast någon större effekt på skarvbeståndet.

Jag är beredd att jobba för en viltvård som bidrar till Ålands natur och arbetsplatser. När det gäller skarven är det givetvis viktigt att detta arbete sker i samarbete med våra grannskärgårdar, det är där populationerna finns och växer lavinartat. EU parlamentariker Nils Torvalds har redan tagit stort ansvar i frågan, vilket är mycket lovvärt.

John Holmberg

Liberal lagtingskandidat