DELA

Skarven-efterspel lämnade dålig smak

Sitter ute i det ljuvliga sommarvädret och spanar över de vackra Saltviksslätterna.
Tankarna går till mina 15 år som landskapspolitiker.
Undrar varför många av ”mina” projekt väcker så många känslor och så mycket debatter.
Rondellerna och IT-byn som byggdes för nästan 10 år sedan diskuteras än i dag och om dessa har det skrivits spaltmetrar.

Även byggandet av ny färja (m/s Skarven) till Föglö som startades 2007 har varit en lång följetong.
En följetong som innehåller mycket positivt.
Men tyvärr också en del negativt.
För att ta det positiva först:
Byggande av en ny färja till Föglö ökade kapaciteten med över 100 procent. Driftskostnaderna per fraktad lastmeter och fraktad lastvikt är billigare med Skarven än vad den var med Knipan.
Kafét har gett Föglö nya arbetsplatser och en god service till passagerarna.
M/s Skarven passar alldeles ypperligt på linjen Degerby – Svinö och den passar även in på de andra linjerna, nu och i framtiden. Detta bekräftas också av den senaste utredningen från landskapsregeringen där den framtagna framtidsmodellen är i princip en exakt kopia av m/s Skarven.
Men med den enda skillnaden att Skarven kostade cirka 14 miljoner euro och en motsvarande färja beräknas nu till nästan 25 miljoner euro.
Besättningen och passagerarna har genom uttalanden och insändare bekräftat att Skarven är ett fint fartyg.

Det negativa är efterspelet som tenderar att inte vara förenligt med en västdemokrati:
Efter att Göran Holmberg, tillika projektledare för färjbygget, varit i landskapsregeringens tjänst i 40 år och med cirka två veckor kvar till sin pensionering så valde landskapsregeringen att sätta hänglås på Holmbergs kontorsdörr, datorn togs i beslag och en polisanmälan gjordes.
En polisanmälan som också riktades mot mig. Men mitt kontor förblev olåst och min dator fick jag behålla.
Nämnas kan i sammanhanget och som avspeglar dåtidens förmansmetoder var att ytterligare en polisanmälan var på gång cirka två år före Skarvenanmälan. Också där var orsaken en överskridning (Helsingforsdagarna).
Själv var jag med i landskapsregeringen då denna anmälan var ”på gång”. Jag protesterade högt över vad som höll på att ske och meddelade lantrådet att jag avgår ur regeringen om en anmälan görs. Detta med motivering att överskridningar skall behandlas internt av landskapsregeringen och inte av en polismyndighet.
En anmälan över överskridningarna av Helsingforsdagarna gjordes inte.

Efter att åklagaren meddelat åtalseftergift i målet Skarven kan man konstatera att hela anmälningsspektaklet har kostat riksmyndigheterna och landskapsregeringen mycket arbete helt i onödan. Dessutom har anmälan skadat arbetet inom självstyrelsen där kostnaderna för detta är svårt att uppskatta.
För att uppnå en god tillit mellan politiker och tjänstemän måste liknande ärende lösas internt av självstyrelsen och inte av centralkriminalpolisen, åklagare eller domstol.

Till sist
vill jag framföra att jag för min del som politiker fått en tjock hud som dock inte är ogenomtränglig. Därför känns det skönt att efter fem år fått ärendet rättsligt avslutat.
Det känns säkert också skönt för alla andra inblandade som blivit orättfärdigt anklagade.
Och nu efter fem års drift med Skarven så kan vi konstatera att Göran Holmberg och de platskontrollanter som lade ner sin själ i fartygsbygget lyckades alldeles utmärkt med sitt förvärv.
Runar Karlsson (C)