DELA

Skarvarna äter upp laxfisken

Detta är rubriken på en artikel i februarinumret av tidningen Fiskarposten. Forskare som i många år följs med både fisket, yngelproduktionen och yngelutsättningen i bland annat Dalälven och Älvkarleby. Nu har man samlat märken från utplanterade, märkta lax- och havsöringssmolt i skarvavföringen på olika skarvkolonier och funnit enorma mängder fiskmärken. Man har räknat ihop och kommit till den häpnande summan 233 280 smolt som blivit fågelmat. Då ingår ett mindre antal märken i gråhägerkolonier.

Lägger man till den mängd lax och havsöring som sälarna äter, begriper man lätt att hela tanken med att freda och bevara skarv och säl är fullständigt galen. Det enda raka och vettiga vore skottpeng på både skarv och säl.

Jakt året runt och fem euro per styck för insamlade skarvägg. Pröva först med förslagsvis fyra år. Under tiden kunde Guttorp läggas ner. Det är ju vansinnigt att döda sjöar och vattendrag och därtill skita ner Lumparn bara för att skaffa föda åt skarv och säl.

Det är hög tid nu att både EU och Landskapsregeringen inser allvaret i detta och sätter igång omgående med radikala åtgärder.

KARL-ERIK BERGMAN

GETA, FÖRE DETTA YRKESFISKARE I ÖVER 50 ÅR