DELA

Skärp lagstiftningen mot kvinnovåld

I dag (25 november) firas den internationella FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Amnesty påpekar att Finland hör till ett av de länder som har mest våldsbrott mot kvinnor, och trots upplysningsverksamhet finns inga tecken på förbättringar. Det verkar inte heller som det finns vilja till förbättringar lagstiftningsvägen, då de som fälls för våldsbrott mot kvinnor oftast får väldigt låga straff.

Det är kanske därför man upprörs över att en 14-årig flicka i Kempele i måndags kväll utsattes för grov våldtäkt av två yngre män, som visade sig vara bosatta på ortens flyktingförläggning. Statsminister Sipilä har fördömt händelsen, och påpekar att domar mot grova brott bör påskynda asylprocessen och asylbeslutet.

Å ena sidan är ju inte den Finländska lagstiftningen sådan att domarna mot våld mot kvinnor är av sådan karaktär att de har en direkt avskräckande effekt för en fortsatt liknande brottslighet i framtiden. Tyvärr finns ju fortsättningsvis en sådan inställning till kvinnor och kvinnors rätt till sin egen kropp, att den verkar vara “var mans egendom”.

Jag undrar nu var alla ni feminister finns, som i högstämda ordalag talar för jämlikhet och ickevåld mot kvinnor? Hur skall män från andra kulturer än vår, kunna inse och förstå att i Finland har man en annan syn på kvinnor än vad de är vana vid ifrån sina hemländer, när inte ens deras nya “hemlands” lagstiftning och domstolsväsende respekterar kvinnorna?

Och jag undrar också var ni finns, ni som lika högröstat talat för lyckan av ett mångkulturellt samhälle? Ett mångkulturellt samhälle kräver också att immigranterna respekterar det nya landets kulturyttringar och lagstiftningar, hur vaga och märkliga de än må vara i immigranternas ögon.

Jag ser fram emot en skärpt lagstiftning gällande våld mot kvinnor, kanske händelsen i Kempele kan bidra till detta.

Runa Lisa Jansson