DELA

Skärgårdsvision finns!

Roger Husell försöker i en insändare synliggöra vad partierna sa på kommundirektörernas hearing. Det är bra men socialdemokraterna vision för skärgården blir otydlig.
Visionen finns i vårt valprogram utsänd till alla hushåll. Vår vision är att skärgården ligger mitt i världen, där finns goda förutsättningar för nytänkande och framtidstron är stark.
Invånarantalet ökar, ungas åsikter och idéer tas till vara. Hållbar utveckling är en grund för de politiska besluten och det globala perspektivet finns alltid med. Skärgårdsborna lever ett miljövänligt och modernt liv nära naturen och kulturlivet blomstrar.
Boendet och kommunikationerna, ja hela livet bygger på de senaste inom teknikutvecklingen och skärgården är den första regionen som fungerar helt enligt ett modernt kretsloppssamhälle. Skärgårdsborna kombinerar gammal traditionell kunskap om naturnära liv med ett solidariskt liv med natur och andra människor. Skärgården ses av hela Åland som en attraktiv resurs.

Mia Hanström (s) Lagtinget 162 Kumlinge kommun 508
Anders Stenmark (s) Lagtinget184