DELA

Skärgårdsutveckling – ett tomt vallöfte?

Efter valet 2011 tog den nya regeringen över. Samtliga partier sade sig inför valet vara ”för en levande skärgård”. Regeringen antog ett regeringsprogram med bland annat följande innehåll:
1. Skärgården med sitt perifera läge är i behov av särskilda insatser.
2. Att skärgårdstrafiken är stabil och förutsägbar är en grundförutsättning för företagsetablering i skärgården.
3. Att det är centralt att skapa arbetsplatser i skärgården.
4. Att öka tillgängligheten för skärgårdsbor genom ny teknik och digitala medier.
5. Att skärgårdsnämnden skall förstärkas som ett strategiforum och ett organ för skärgårdsutveckling.
6. Generellt större fokus på kvinnligt företagande och ungdomars möjlighet till företagande.
7. Kvalitetssäkra all offentlig upphandling, att det sker på lika villkor för alla.

Dessa sju punkter är bra för hela Åland, men i synnerhet för skärgården. Om vi nu, efter 2,5 års regerande och 1,5 år till val gör en utvärdering. Vad har egentligen skett?

Personligen konstaterar jag att inga särskilda insatser har gjorts i skärgården. Vad skulle det vara? Trafiken är troligtvis osäkrare nu än någonsin i modern tid. Inför nuvarande år fanns exempelvis inte några fastställda turlistor tillgängliga mera än max ett par dagar före de trädde i kraft. Några nya arbetsplatser har jag inte sett till, men däremot genom en till synes märklig upphandling av skärgårdens färskvarutransporter försvann tre till fyra arbetsplatser. De omtalade videokonferensanläggningarna finns ännu inte att utnyttja i någon av skärgårdskommunerna och skärgårdsnämnden har inte sammanträtt sedan i början av september förra året.

Skärgården som region blöder och då förefaller det sig märkligt åtminstone för mig att de politiker som menar sig vara för en levande skärgård inte engagerar sig mera frågan. Personligen är j ag uppriktigt orolig inför framtiden och det börjar bli dags att landskapet med handling visar att skärgården är en plats där man nu och i framtiden skall kunna bo, leva och verka. Regeringen kunde med fördel åtminstone börja med att förverkliga det som står i deras eget program!
Kent Eriksson, Lib