DELA

Skärgårdstransporten livlina för skärgårdsbor

Reform efter reform minskar förutsättningarna för en levande skärgård.

Vi skärgårdsbor lägger mängder av obetalda timmar på att bevaka våra förutsättningar och möjligheter på olika områden. Varje regering påstår att den är skärgårdsvänlig och har fina skrivningar i regeringsprogrammet, oavsett vilka partier som suttit där. Men tittar man tillbaks de senaste 20 åren så spelar det ingen roll vilka partier som suttit vid makten. De centrala rationella perspektivet vinner ständigt och vi har t ex tappat arbetsplatser genom centralisering eller privatisering av offentlig verksamhet och inga arbetsplatser har utlokaliserats.

Nu försvårar man ytterligare på ett område när man med kort varsel slår sönder ett fungerande system i den nitiska sparivern som råder. Nu ska butikerna dela på en förhållandevis liten summa för att sköta transporterna själva!

De kräver massor av tid som inte finns. De försvårar och fördyrar för skärgårdsbor att beställa ut varor från olika leverantörer. Vi handlar ju de facto inte bara i våra butiker.

Hur kan finansminister och infrastrukturminister tillåta detta? Båda borde vara väl insatta och ha tillräckligt mycket kunskap för att se konsekvenserna för oss som bor i skärgården. Hur kan man ställa de små kämpande lokala butikerna inför detta med så kort framförhållning?

En förändring av detta slag behöver konsekvensanalyseras och genomarbetats innan man beslutar och sjösätter. Stoppa genast och gör om gör rätt!

MIA HANSTRÖM

KUMLINGE

JENNY NYLUND

SOTTUNGA