DELA

Skärgårdstrafikens kostnader

Bästa trafikminister!
Insändaren ”Logistikern” frågar sig i tidigare Nya Åland från den 17/6 vems idé det var att låta M/S Grisslan trafikera till Torsholma flera gånger i veckan sommaren 2009.
Det skulle jag också vilja att trafikministern redovisar för skattebetalarna.

Det skulle också vara intressant att veta vem som ligger bakom beslutet att M/S Alfågeln fick gå ut från kajen i Lappo i vintras fyra gånger pga M/S Spovens körningar mellan Lappo och Torsholma under älghippan i Lappo.
Ingick de här turerna i sparplanerna för skärgårdstrafiken kan man ju fråga sig.

Enligt den preliminära vinterturlistan kommer skärgårdskommunerna att drabbas hårt. Bor du te x på Kumlinge och ska åka till Åbo går det bra att åka dit på morgonen men inte tillbaka på kvällen.
Är det landskapsregeringen som ska betala för övernattningen?
Blir det en likadan isvinter igen med mer indragningar på den Norra linjen känns det som om Kumlinge och många andra skärgårdskommuner kommer att stängas helt.
Är det landskapsregeringens mening att ordna bostad åt alla skärgårdsbor i Mariehamn?

Kan trafikministern slutligen svara på vad en matros på en skärgårdsfärja tjänar per månad som nyanställd samt med alla ålderstillägg och övriga tillägg?
Det talas om höga kostnader hit och dit men några siffror på matrosernas löner har jag inte sett till i den här debatten.

Frågande skärgårdsbo