DELA

Skärgårdstrafiken måste tryggas

Situationen inom skärgårdstrafiken idag är bedrövlig. Enligt uppgifter har antalet körtimmar de senaste mandatperioderna minskat med 6000 och ingenting säger att det slutar där. Förändringar är svåra men i den här situationen nödvändig om vi ska kunna trygga en stabil och acceptabel trafiknivå på sikt. Då kan vi välja mellan att låta andra ta besluten åt oss eller så kan vi sätta oss i förarsätet och vara med och styra utvecklingen. Jag föredrar det sistnämnda.

Min hållning i trafikfrågan är att vi måste ta ett helhetsgrepp om skärgården. Det handlar inte om det ska satsas på norra eller södra utan vi måste jobba för att trygga en acceptabel trafik för hela skärgården som fungerar för människor och företag samt möjliggör nya företagsetableringar. Mot den bakgrunden menar jag att vi i brådskande ordning ska investera i färjfäste på östra och västra Föglö samt nordvästra Sottunga. I min skärgårdstrafiksvision finns norra linjen kvar till Hummelvik, Sottunga tillhör Tvärgående linjen som trafikerar Långnäs alla turer och Kökar via Föglö till Svinö.

Genom dessa investeringar tar vi ekonomiskt ansvar genom lägre driftskostnader men framförallt tryggar vi en acceptabel trafiknivå samt knyter skärgården närmare varandra vilket skapar större marknad för företag samt möjligheter till mera kommunala samarbeten.

Kent Eriksson (Lib)