DELA

Skärgårdstrafiken måste fungera

Skärgårdstrafiken är livsnerven för skärgårdsborna och vardagslivet styrs i mångt och mycket av turlistorna. Skolbarn, post, tunga godstransporter, hälsovårdspersonal, lärare med mera är alla beroende av att trafiken fungerar som planerats.

Varje avvikelse från den ordinarie turlistan är således en logistisk utmaning för alla berörda.

Det är därför anmärkningsvärt att landskapsregeringen, utan någon som helst dialog med berörda, och därtill med mycket kort framförhållning helt sonika i ett pressmeddelande meddelar att ett fartyg kommer att tas ur trafik och att ersättande tonnage inte kommer att sättas in.

Var finns framförhållningen, var finns dialogen, var finns respekten och lyhördheten för skärgårdens behov?

Texten i den liberalt ledda regeringsprogrammet lovar mycket ”Vi behöver en god och fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna ”. Tyvärr ser verkligheten helt annorlunda ut.

VERONICA THÖRNROOS (C)